تفاوت دوره DBA با مقطع PhD – قسمت اول

دوره DBA که در نزد اکثریت به عنوان دکترای مدیریت کسب و کار شناخته میشود مخفف و ترجمه عبارت Doctor of Business Administration می باشد. ماهیت اصلی این دوره ها در سطح بین الملل در جهت ارتقاع مهارت های رهبری و حل مسائل پیچیده سازمان ها ایجاد شده است و توانسته است