تفاوت دوره DBA با دوره MBA دانشگاه تهران

تفاوت دوره DBA با دوره MBA

شاید برای بسیاری از متخصصانی که هر روزه با اطلاع رسانی های دوره MBA و DBA دانشکده فنی مواجه می شوند این پرسش پیش آید که تفاوت و تمایز اصلی این دو رشته در چه می باشد و چه کسانی می توانند در کدام دوره حضور یابند.

دوره DBA یک فرصت

دوره DBA فرصتی برای رهبران، مدیران اجرایی و متخصصان حوزه های مختلف فرآهم می آورد تا فراتر از دانش فعلی خود بتوانند چالش های پیش روی کسب و کار را شناسایی نموده و در عمل راهی برای حل مسائل سازمان بوجود آورند.

تفاوت دوره DBA با مقطع PhD – قسمت اول

دوره DBA که در نزد اکثریت به عنوان دکترای مدیریت کسب و کار شناخته میشود مخفف و ترجمه عبارت Doctor of Business Administration می باشد. ماهیت اصلی این دوره ها در سطح بین الملل در جهت ارتقاع مهارت های رهبری و حل مسائل پیچیده سازمان ها ایجاد شده است و توانسته است