تفاوت دوره DBA با دوره MBA دانشگاه تهران

تفاوت دوره DBA با دوره MBA

شاید برای بسیاری از متخصصانی که هر روزه با اطلاع رسانی های دوره MBA و DBA دانشکده فنی مواجه می شوند این پرسش پیش آید که تفاوت و تمایز اصلی این دو رشته در چه می باشد و چه کسانی می توانند در کدام دوره حضور یابند.